RODO
Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w firmie iToolManagement. Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy Państwa o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma iToolManagement z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Roślinnej 2/45, 54-610.
Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@itoolmanagement.pl (w tytule RODO) lub korespondencyjnie na adres administratora jak powyżej.

Podane przez Państwa dane są przetwarzane w następujących celach:
1) wykonaniu umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez firmę iToolmanagement - na podstawie art. 6 ust.1 pkt. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy
2) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu firmy  iToolManagement do czasu zakończenia umowy lub złożeniu sprzeciwu na przetwarzanie danych
3) finansowo-księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in podatkowego, w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego
4) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu firmy iToolManagement do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym
5) prowadzenia procesów reklamacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO prawnie uzasadnionego interesu firmy iToolManagement przez okres 5 lat od zakończenia umowy 

W związku z celami o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez Administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcach usług IT, księgowych, kancelarii prawnych, kooperantów.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem iToolManagement lub wysyłając maila na adres rodo@itoolmanagement.pl.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Danych Osobowych (poprzednio GIODO)

Pozdrawiamy
Zespół iToolManagement